Yleiset Vuokraehdot varastokopille

Vähimmäisvuokra-aika on yksi kuukausi, kuukausi lähtee käyntiin siitä päivästä jolloin tavarat tuodaan.

Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva vakuutus omaisuudelleen.

Hinnat alv 0%. Yritysasiakkaille hintoihin lisätään alv 24 %

Sopimukseen sovelletaan PSYM 2015 ehtoja, pois lukien niiden 25 §:ssä tarkoitettu vakuuttamisvelvollisuus.

Veljekset Häti Oy ei ole velvollinen vakuuttamaan varastoitavaa tavaraa.

Tavaran omistajan on huolehdittava tavaran vakuuttamisesta varastoinnin aikana.

1. Varastotila vuokrataan sopimuksen tekohetkellä olevassa kunnossa ilman sisustusta. Rakenteiden muutostyöt vuokralaisen toimesta on kielletty. Varasto on sopimuksen päätettyä luovutettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä. Tavaroiden kiinnittäminen seiniin, lattiaan tai kattoon ja rakenteiden puhkominen on kielletty. Esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrattuun tilaan

2. Säilytettävät tavarat: Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys muualla kuin sopimuksessa mainitussa varastotilassa on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varaston ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Tupakointi on kielletty koko kiinteistön sisätiloissa.

3. Oleskelu: Tiloissa saa oleskella vain varaston täydentämisen, tyhjentämisen tai inventaarion ajan. Asiaton oleskelu tai tiloissa yöpyminen on kielletty.

4. Vakuutukset: Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Vuokralainen vastaa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta.

5. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston.

Muussa tapauksessa sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Mahdolliset hinnaston muutokset koskevat myös määräaikaisia vuokrasopimuksia.

6. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu kunnes toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen. Vuokrasopimus voi päättyä aikaisintaan seuraavan täyden vuokrajakson päätteeksi. Esimerkiksi jos vuokrajakso alkaa kuukauden 18. päivänä ja vuokralainen ei tarvitse varastoa enää heinäkuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse tai suullisesti 17.6. mennessä, jolloin viimeinen vuokrakausi on 18.6.–17.7.

7. Vuokran maksu: Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuussa erä-päivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla aina oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sekä kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille, irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi, periä kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille, pidättää omalla lukituksella vuokralaisen varastoimat tavarat, ja realisoida nämä tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti. Vuokranantajalla on oikeus periä hinnaston mukainen varaston avaamismaksu mikäli vuokralainen on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokrahintoja tarpeen mukaan.

8. Yhteystietojen muuttuessa (osoite, sähköpostiosoite, puhelin) tulee nämä ilmoittaa vuokranantajalle yhden (1) viikon kuluessa.

9. Sopimuksen siirtäminen: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

10. Tietojen luovuttaminen: Vuokranantajalla on oikeus luovuttaa vuokralaisen henkilötietoja viranomaisille sitä pyydettäessä, sekä yhteistyökumppaneille asiakasetujen varmistamiseksi.

PSYM 2015-liite